Kasacja pojazdów

Jak dokonać formalności złomowania samochodu w  stacji demontażu pojazdów?

Niezbędne jest stawiennictwo Właściciela pojazdu wraz z dowodem osobistym oraz Współwłaściciela pojazdu jeśli taki występuje wraz z dowodem osobistym.
W przypadku braku obecności jednej z osób Właściciela lub Współwłaściciela  pojazdu (pisemne upoważnienie jednej z osób oraz dowód osobisty osoby upoważnionej,
również dotyczy osoby upoważnionej innej niż właściciel lub współwłaściciel jak wyżej). Upoważnienie dostępne na naszej stronie do pobrania.

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdów:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli dowód został zabrany, pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) i kopię dowodu rejestracyjnego
  pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji/gdzie pojazd jest zarejestrowany i został odesłany przez policję/,
 • Karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Umowa kupna?sprzedaży W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony
  na poprzedniego właściciela), umowa kupna sprzedaży/Jeśli było kilka sprzedaży wszystkie umowy aż do ostatniego właściciela/.

– w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych dołączyć oświadczenie dostępne na naszej stronie do pobrania,
lub na miejscu zostanie wypełnione,

– w przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemne upoważnienie pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu,

– w przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebny jest akt zgonu oraz odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.
Jeśli jest kilka osób nabywający spadek, obecność wszystkich osób lub upoważnienia na jedną z nich jak wyżej.

Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy:

 • Wpis do ewidencji lub KRS,
 • Upoważnienie dla przedstawiciela firmy do złomowania pojazdu, jeśli właściciel nie może się stawić osobiście,
 • Faktura sprzedaży złomowanego samochodu po uprzednim ustaleniu wartości samochodu ze stacją demontażu,
 • Dokumenty potrzebne do złomowania jak wyżej.

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie właściciela pojazdu (plik .pdf)

Upoważnienie współwłaściciela pojazdu (plik .pdf)

Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych (plik .pdf)

 

Ceny za samochód do kasacji ustalane indywidualnie pod numerem tel.: 608 577 016
Odbieramy auto w ciągu 24 godzin. Transport lawetą gratis!

Gwarantujemy atrakcyjne ceny!